Icoon Collectief Opwekken   De nieuwe postcoderoosregeling

Deze nieuwe regeling is ingegaan per 1 april 2021 en vervangt de oude Postcoderoosregeling die per 31 maart 2021 komt te vervallen. De naam van de nieuwe regeling is Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

Home > Collectief opwekken > De nieuwe postcoderoosregeling

De SCE garandeert voor een periode van 15 jaar een vaste opbrengstprijs per kWh voor de door een zonnesysteem opgewekte elektrische energie die aan het net geleverd wordt.

De eigenaar van het systeem (de energie coöperatie) verkoopt de stroom aan het net tegen de marktprijs en ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het RVO jaarlijks een aanvulling tot de garantieprijs. Die garantieprijs is voor 2022, vastgesteld op 9,6 cent per kWh voor een grootverbruikersaansluiting en 12,4 cent per kWh voor een kleinverbruikersaansluiting. Op een kleinverbruikeraansluiting (maximaal 3x80A) kunnen tot ca. 150 PV panelen worden aangesloten.

De eigenaar van het systeem (de energie coöperatie) verkoopt de stroom aan het net tegen de marktprijs en ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het RVO jaarlijks een aanvulling tot de garantieprijs. Die garantieprijs is voor 2022, vastgesteld op 9,6 cent per kWh voor een grootverbruikersaansluiting en 12,4 cent per kWh voor een kleinverbruikersaansluiting. Op een kleinverbruikeraansluiting (maximaal 3x80A) kunnen tot ca. 150 PV panelen worden aangesloten.

Wie financieel wil deelnemen middels een participatie in zo’n project moet lid worden en blijven van de energie coöperatie en wonen in een postcodegebied grenzend aan de postcode van de locatie waar het zonnesysteem ligt. Voor Baarn is dat een cirkel waar behalve Baarn ook de gemeentes Eemnes, Eemdijk, Bunschoten-Spakenburg (deels) , Soest (deels) en Hoogland in liggen.

Ondernemers die het dak van hun gebouw beschikbaar stellen voor de installatie van een zonnesysteem ontvangen daarvoor huur., De hoogte van de huur wordt bij aanvang van het project vastgesteld en hangt af van de verwachtte benodigde investeringen. Ook is het in principe mogelijk om aan het begin van het project de huur voor de gehele periode van 15 jaar in één keer te voldoen met een “lumpsum”.

De regeling vereist dat de subsidieontvanger (de energie coöperatie) een recht van opstal verkrijgt van de dak eigenaar.

2 maart 2022