Icoon Mijn Huis   daken gezocht!

Op daken van VvE-appartementen en van bedrijven kunnen wij zonnepanelen plaatsen en subsidie aanvragen.

Subsidie

Vanaf 9 januari 2023 kun je voor zonnepanelen op daken van VvE’s en bedrijven weer subsidie aanvragen volgens de SCE-regeling ( Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking).

Met deze regeling is het voor een energiecoöperatie mogelijk om zonnepanelen op een bedrijfs- of VvE-dak te exploiteren. De leden van de coöperatie kunnen VvE-lid zijn maar mogen ook in Baarn en omgeving wonen(postcoderoosprincipe). Deze leden kopen zogenaamde participaties en met de opbrengst daarvan wordt het zonnedak aangelegd. De participaties geven de leden recht op hun deel van de opbrengsten na aftrek van de kosten. Aan de dakeigenaar wordt huur betaald.

Kleinverbruik-aansluitingen (tot 3*80A) worden niet geraakt door de huidige ‘netcongestie’. Dit is het gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnetwerk om projecten voor duurzame energieopwekking te kunnen faciliteren.

Aantrekkelijk voor bedrijfs- of VvE-daken

Vele eigenaren willen met hun daken bijdragen aan de energietransitie. Sommige eigenaren hebben echter geen tijd om adviseurs en leveranciers te selecteren. Of om subsidie aan te vragen en de exploitatie van een zonnedak te managen. De meest ondernemers investeren liever in het bedrijf dan in een zonnedak. En voor VvE-besturen betekent het een extra taak en daar is niet altijd menskracht voor.

 • Met hulp van BaarnDuurzaam wordt veel regelwerk gefaciliteerd.
 • Het regelen van bijv. verzekering en keuring wordt uit handen genomen.
 • We zorgen voor netto-opbrengsten in plaats van kosten van een dak.
 • Met zonnepanelen wordtuw dak minder warm. Dit heeft een positief effect op het binnenklimaat.

Aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven

Inwoners en kleine bedrijven in Baarn kunnen nu investeren in zonnepanelen op Baarnse bedrijfs- en VvE-daken. Daarmee leveren zij een bijdrage leveren aan het ‘groener’ maken van Baarn en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

De SCE-regeling gaat uit van een directe uitkering van de opbrengsten Dit betekent dat iedereen, mits woonachtig in Baarn of omstreken, onafhankelijk van eigen energieverbruik of dakoppervlak, mee mag investeren. Bovendien mag je de investering aanhouden ook nadat je eventueel verhuist naar een adres buiten het postcodegebied.

Uw dak aanmelden?

Wij komen graag in contact met bedrijven en VvE’s die:

 • bij willen dragen aan de verduurzaming
 • een dakoppervlak van meer dan 300 vierkante meter hebben
 • beschikken over een kleinverbruikers aansluiting, max 3x80A.

Neem contact op met BaarnDuurzaam. Dit kan via dit formulier op de website.

Werkwijze in het kort

 • Na het eerste contact maken we een zogenaamde quick scan.
 • Daarna stellen we een eerste business case op.
 • Na overeenstemming met de dak-eigenaar wordt het plan nader uitgewerkt.
 • Ook vragen we de subsidie aan en stellen we het project open voor investeerders.
 • Nadat het project is volgeschreven, volgt aanbesteding en bouw.

SCE

De SCE garandeert voor een periode van 15 jaar een vaste opbrengstprijs per kWh voor de door een zonnesysteem opgewekte elektrische energie die aan het net geleverd wordt.

De eigenaar van het systeem (de energiecoöperatie) verkoopt de stroom aan het net tegen de marktprijs en ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het RVO jaarlijks een aanvulling tot de garantieprijs. Op een kleinverbruikers aansluiting (maximaal 3x80A) kunnen tot ca. 150 PV panelen worden aangesloten.

Deelnemers

Wie financieel wil deelnemen met een participatie in zo’n project moet lid worden en blijven van de energie coöperatie en wonen in een postcodegebied grenzend aan de postcode van de locatie waar het zonnesysteem ligt. Voor Baarn is dat een cirkel waar behalve Baarn ook de gemeentes Eemnes, Eemdijk, Bunschoten-Spakenburg (deels), Soest (deels) en Hoogland in liggen.

Verhuur dak

Ondernemers en VvE’s die het dak van hun gebouw beschikbaar stellen voor de installatie van een zonnesysteem ontvangen daarvoor huur. De hoogte van de huur wordt bij aanvang van het project vastgesteld en hangt af van de verwachtte benodigde investeringen. Ook is het in principe mogelijk om aan het begin van het project de huur voor de gehele periode van 15 jaar in één keer te voldoen met een ‘lumpsum’.

De regeling vereist dat de subsidieontvanger (de energiecoöperatie) een recht van opstal verkrijgt van de dak-eigenaar.