Over EnergiekBaarn

Home > Over ons > Over EnergiekBaarn
EnergiekBaarn is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door Baarnaars. Wij richten ons op een duurzaam en klimaatneutraal Baarn. Samen met bewoners, ondernemers, gemeente en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijk, deskundig en zonder winstoogmerk.

Jop de Groen

Voorzitter

In 2107 heb ik als inwoner van Baarn van harte het Baarnse Klimaat Akkoord (BKA) getekend samen met vele andere personen, bedrijven en politiek en Gemeente. Toen ben ik natuurlijk ook meteen actief lid van EnergiekBaarn geworden, de initiator van het BKA. Wat is er mooier en concreter dan lokaal in je eigen Gemeente kunnen meewerken aan verduurzaming van gedrag en panden en andere activiteiten? Door je aan te sluiten bij EnergiekBaarn ontmoet je bovendien ook nog eens nieuwe mensen, denkbeelden en karakters. Daar wordt iedereen beter van.

Anke Rotink

Anke Rotink

Penningmeester

Wonend in een jaren 30 pand, wetende dat dit niet toekomstig bestendig is, ben ik in 2021 tot de conclusie gekomen dat het tijd is dat ik nu ook in actie kom om mijn bijdrage te leveren aan een betere wereld. Daarom heb ik me aangesloten bij EnergiekBaarn. Graag zet ik mijn financiële expertise in voor een Duurzaam Baarn en tegelijkertijd doe ik hierbij nieuwe contacten, inspiratie en kennis op.

Simone van der Sijs

Secretaris

We staan onder druk. Zullen we de klimaatdoelen halen waartoe wij ons hebben verplicht in het Klimaat Akkoord van Parijs, van Nederland, van Baarn? De vraag is of onze planeet de klimaatverandering gaat overleven. Eigenlijk is er geen keus; we moeten handelen. Gewoon, samen, in Baarn.

Onze EnergieCoaches

Ciska van den Andel

Iedereen heeft een stukje verantwoordelijkheid om onze aarde leefbaar te houden en dat kan heel goed dicht bij huis beginnen: met het isoleren van de eigen woning. Vanuit mijn werk bij Bouw- en Woningtoezicht in een grote gemeente weet ik hoe lastig het kan zijn om zo’n verduurzamingsproject van de grond te krijgen. Met name voor eigenaren in een VvE. Want hoe pak je dat aan? Wat is er (technisch) mogelijk en hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op? Ik vind het leuk én belangrijk om hierin als onafhankelijk procesbegeleider en ‘meedenker’ mijn steentje bij te dragen. Om eigenaren op weg te helpen in het woud van regelingen, maatregelen en uitdagingen. Want verduurzamen, dat doe je samen! De eerste stap daarbij is isoleren en ventileren en daar weet ik vrij veel van. Deze kennis wil inzetten om mede Baarnaars te helpen en te adviseren.

Henk van Esch

Mijn achtergrond is elektrotechniek en bedrijfskunde; ik heb vele jaren doorgebracht in Research- en Development organisaties van grote bedrijven en later als algemeen directeur bij een Zweeds bedrijf. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met duurzaamheid als bedrijfsdoel, zowel in technische zin als in een sociale context. Ik heb ook enige tijd voor een van de ministeries gewerkt in “duurzame mobiliteit”, zeg maar het hele vervoersvraagstuk van de toekomst. De overstap naar duurzaamheid in de gebouwde omgeving was gemakkelijk gezet toen ik over EnergiekBaarn hoorde. Mijn overtuiging is dat als we ieder ons eigen kleine stapje bijdragen aan de verbetering van klimaat en milieu, wij een zinvolle bijdrage leveren aan de energietransitie. En ik maak alleen maar blije “klanten” mee als we bij hen langs komen met een paar steekhoudende adviezen. De eerste stap daarbij is isoleren en ventileren en daar weet ik vrij veel van. Deze kennis wil inzetten om mede Baarnaars te helpen en te adviseren.

Marc Penard

Voorheen projectleider bij een woningbouwcoöperatie. Afgelopen zomer heb ik een groot gedeelte van het verkiezingsprogramma voor GroenLinks geschreven. Ik ben me meer dan ik al wist, bewust geworden van de noodzaak om, zoveel mogelijk, energieneutraal te worden. De eerste stap daarbij is isoleren en ventileren en daar weet ik vrij veel van. Deze kennis wil inzetten om mede Baarnaars te helpen en te adviseren.

Joris van Tets

Enige jaren geleden kwam ik in contact met EnergiekBaarn. Met één van hun energiecoaches hebben we gekeken naar mogelijkheden om ons energiegebruik omlaag te brengen en te verduurzamen. Na dat gesprek heb ik me aangemeld als lid van de coöperatie en ben toegetreden tot de werkgroep VvE’s. Ik denk dat wij een nuttige rol kunnen spelen voor VvE’s bij het verduurzamen en omlaag brengen van hun energieverbruik. Wat mijzelf betreft: ik heb een financiële achtergrond en geniet al enige jaren van mijn pensioen.