Icoon Collectief Opwekken   Daken gezocht!

Zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen gefinancierd volgens nieuwe Postcoderoosregeling
Home > Collectief opwekken > Daken gezocht!

Sinds 1 april 2021 kan voor zonnepanelen op bedrijfsdaken subsidie aangevraagd worden volgens de nieuwe postcoderoos regeling (officieel: Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking). Deze nieuwe regeling is financieel vaak aantrekkelijker dan de SDE++ subsidie.

Voor deze nieuwe regeling is de voorwaarde dat de zonnepanelen op het bedrijfsdak geëxploiteerd worden door een energie coöperatie met leden uit de omgeving: het postcoderoosprincipe. Deze leden kopen zogenaamde participaties en met de opbrengst daarvan wordt het zonnedak aangelegd. De participaties geven de leden recht op hun deel van opbrengsten na aftrek van de kosten. Aan de dak eigenaar wordt jaarlijks of eventueel eenmalig huur betaald. Kleinverbruik-aansluitingen (tot 3*80A) worden niet geraakt door de zogenaamde netcongestie  (te weinig ruimte op het elektriciteitsnetwerk om projecten voor duurzame energieopwekking te kunnen faciliteren).

Aantrekkelijk voor inwoners van Baarn

Inwoners en kleine bedrijven in Baarn kunnen nu investeren in zonnepanelen op Baarnse bedrijfsdaken. Dit geeft een betere opbrengst dan een spaarrekening en bovendien lever je een bijdrage aan het ‘groener’ maken van Baarn en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Met de nieuwe postcoderoos regeling vindt directe uitkering van de opbrengsten plaats, en niet meer – zoals bij de oude postcoderoos regeling – via de energierekening. Dat betekent dat iedereen, mits woonachtig in Baarn of omstreken, onafhankelijk van eigen energieverbruik of dakoppervlak, mee mag investeren. Bovendien mag je de investering aanhouden ook nadat je eventueel verhuist naar buiten het postcodegebied (ook dat is beter dan in de huidige postcoderoos regeling).

Aantrekkelijk voor eigenaren bedrijfsdaken

Veel ondernemers willen met hun daken bijdragen aan de energietransitie. Ze hebben echter vaak geen tijd om adviseurs en leveranciers te selecteren. Of om subsidie aan te vragen en de exploitatie van een zonnedak te managen.  De meest ondernemers investeren liever in het bedrijf dan in een zonnedak.

Door de nieuwe postcoderoos-regeling en met hulp van BaarnDuurzaam wordt veel regelwerk gefaciliteerd. Ook het regelen van zaken als verzekering en keuring worden uit handen genomen. Zo zorgen we voor netto opbrengsten in plaats van kosten van een dak. Bijkomende voordeel van zonnepanelen is dat uw dak minder warm wordt. Dit heeft een positief effect op het binnenklimaat.

Doe mee!

Wij komen graag in contact met bedrijven die:

  • bij willen dragen aan de verduurzaming,
  • een dakoppervlak van meer dan 200 vierkante meter hebben,
  • en beschikken over een kleinverbruik-aansluiting.

Neem contact op met POB-duurzaam via de button onderaan (Dak Aannmelden).

Werkwijze in het kort

  • Na een eerste contact wordt vervolgens een zogenaamde quick scan gemaakt.
  • Daarna stellen we samen met het team van BKA en EnergiekBaarn een eerste business case op.
  • Na overeenstemming met de dakeigenaar wordt het plan nader uitgewerkt. Ook vragen we de subsidie aan en stellen we het project open voor investeerders.
  • Nadat het project is volgeschreven, volgt aanbesteding en bouw.