Skip to main content

Privacy reglement BaarnDuurzaam

BaarnDuurzaam vindt jouw privacy belangrijk. We behandelen daarom jouw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verzamelen alleen de gegevens die we echt nodig hebben, zoals jouw naam en contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres). Als het relevant is, verzamelen we ook betaalgegevens, zoals bankrekening- of creditcardgegevens.

We vragen nooit naar gevoelige persoonlijke informatie (“bijzondere persoonsgegevens”), zoals jouw religie of medische geschiedenis.

Waarom verwerken we deze gegevens?

We gebruiken jouw gegevens om:

  • je van informatie te voorzien,
  • contact met je op te nemen voor onze dienstverlening,
  • onze diensten aan jou te kunnen leveren.

Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld door advies aan te vragen, ons contactformulier op de website te gebruiken, of op een andere manier contact met ons op te nemen. Daarmee geef je ons toestemming je gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens totdat je ons vraagt deze te verwijderen.

Wat is nog meer goed om te weten?

  • We delen jouw gegevens niet met anderen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan de wet.
  • We verhuren, verkopen of delen jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.
  • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of misbruik.
  • We hebben geen intelligente (“AI”) systemen om besluiten te nemen die gevolgen voor personen kunnen hebben.
  • Op onze website en sociale media vind je links naar andere websites. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze websites. Lees de privacyverklaring van die websites voordat je ze bezoekt.

Je Rechten

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als je vragen hebt of iets wilt wijzigen, neem dan contact met ons op via brievenbus@baarnduurzaam.nl. Je moet natuurlijk wel voor ons duidelijk maken dat je dezelfde persoon bent als degene van wie je om gegevens vraagt.

Ben je ontevreden over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Dan heb je het wettelijk recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.