Icoon Collectief Opwekken   Waarom Collectief Opwekken?

Je eigen stroom opwekken, maar dan collectief? Via zonne-energieprojecten wil BaarnDuurzaam lokaal, duurzame energie opwekken. Door Baarnaars, voor Baarnaars en in gezamenlijk eigendom.

Home > Collectief opwekken > Waarom Collectief Opwekken?

Wat is het

Niet iedereen kan of wil zonnepanelen op het eigen dak leggen. Deelnemen aan een collectief zonne-energieproject biedt dan een alternatief: je eigen, lokale energie-opwekking, in coöperatief eigendom georganiseerd. Zo kan je eraan bijdragen dat jouw (toekomstig) stroomverbruik lokaal, in Baarn, wordt opgewekt. Dat is goed voor het klimaat en goed voor je portemonnee. In Baarn is één zo’n project gerealiseerd (Zoutloods), één in ontwikkeling (IJsbaan) en we streven naar meer projecten op (bedrijfs)daken, boven parkeerterreinen en op de grond.

Hoe werkt het

Om deel te nemen aan het project koop je een aantal Zonnecertificaten. Elk Zonnecertificaat is goed voor jaarlijkse opwekking van zo’n 215 kWh aan stroom. Een gemiddeld huis verbruikt zo’n 13 Zonnecertificaten; een gemiddelde elektrische auto zo’n 6 certificaten. Deelname staat open voor kleinverbruikers: bewoners (eigenaren, huurders) en kleine bedrijven, in Baarn en directe omgeving. Voor het project wordt subsidie aangevraagd (SCE: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). Deze subsidie heeft een looptijd van 15 jaar. De stroom wordt verkocht aan een energie-maatschappij. Het jaarlijks rendement wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Als deelnemers ontvang je daarmee in de loop van 15 jaar hun inleg terug plus winstuitkering. Alle deelnemers worden lid van de speciaal hiervoor opgerichte coöperatie. Zo houden deelnemers volledige zeggenschap en wordt het beheer van het zonnepark geregeld.