Icoon Mijn Huis   Veelgestelde vragen

Home > Mijn huis > Veelgestelde vragen

Vragen over EnergieCoaching van EnergiekBaarn

Advies van een EnergieCoach is inderdaad kosteloos. EnergiekBaarn ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Baarn om de kosten te dekken. De EnergieCoaches zijn speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen. Zij doen dit werk omdat ze het leuk vinden en omdat ze het klimaat willen helpen.

Wél stellen we het zeer op prijs als je lid wordt van EnergiekBaarn (voor minimaal 10 euro per jaar). Daarmee vergroten we het draagvlak in de Baarnse samenleving en versterken we de duurzaamheidsbeweging.

Ja, ook de warmtefoto’s zijn voor u gratis. Zie hier voor meer informatie over warmtefoto’s.

In de verwijzingspagina over de warmtefoto’s wil je wel de alinea over de kosten verwijderen?

Nee. Wij hebben ook geen band met energieleveranciers. Wel kunnen we je verwijzen naar vergelijkingssites, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor een leverancier van duurzame energie.

Nee. Wel willen we, samen met onze samenwerkingspartners, meerdere projecten opzetten voor bijvoorbeeld zonnestroom. Daarin kunnen inwoners van Baarn dan participeren.

Er zijn op dit moment twee initiatieven in Baarn, namelijk het collectief opwekproject bij de Zoutloods en de toekomstige zonneweide bij de Baarnse IJsbaarn.

Nee, we zijn onafhankelijk van commerciële bedrijven. Vraag altijd meerdere offertes aan. Als je daarom vraagt, kunnen we je wél helpen de offertes te beoordelen.

EnergiekBaarn gaat zorgvuldig om met je privacygevoelige gegevens. De details hierover vind je in ons privacystatement.

De EnergieCoaches hebben een verklaring ondertekend waarin ze zich verplichten tot geheimhouding. Je gegevens worden niet met bedrijven of andere instanties gedeeld, en zullen niet voor commerciële doelen worden gebruikt.

Wij vragen je toestemming om je gegevens te bewaren om later nog eens te vragen hoe het gaat met de verduurzaming, en mogelijk voor onderzoek naar de resultaten van ons werk en voor studiedoeleinden van de energiecoaches.

De EnergieCoaches hebben één of meerdere cursussen gevolgd voor dit werk. Verder hebben ze verschillende specialisaties en achtergronden.

Wij proberen om de juiste energiecoaches bij jouw specifieke vraag en situatie te vinden. Ze kunnen je vertellen wat je kunt doen om je energieverbruik te verminderen. Maar voor echt technische vragen (bijvoorbeeld: Welk isolatiemateriaal is het beste voor mijn spouwmuur?) zullen ze vaak verwijzen naar een isolatiebedrijf of andere specialist. Soms zullen ze ook na het bezoek vragen voor je uitzoeken. Je kunt de energiecoach zien als een huisarts die de meeste vragen kan beantwoorden, maar voor specialistische vragen doorverwijst.

Vragen over financiering

Vragen over energiebesparing

Ja. Door je apparaten écht helemaal uit te zetten kun je wel € 60 per jaar besparen.

Ja, die kabel gebruikt stroom, dus haal de stekker uit het stopcontact zodra je apparaat is opgeladen.

Nog veel meer informatie over wat jij kunt doen op het gebied van energiebesparing vind je op de website van Milieu Centraal.