Icoon Mijn Organisatie   Subsidie en financiering

Home > Mijn organisatie > Subsidie en financiering

Kijk hier voor een overzicht van financierings- en subsidiemogelijkheden voor bedrijven. Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet.

  • Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Ontvang tot 80% subsidie op de kosten van advies en implementatie van energiebesparende maatregelen. Let op: de regeling zou tot september 2022 lopen, maar is stopgezet op 14 juli. De aangepaste regeling gaat op een later moment opnieuw open.
  • Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk om voor collectieve initiatieven zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen, subsidie aan te vragen via de Utrechtse Energiewerkplaats. Ook biedt de provincie een gratis dakscan aan voor de eerste 150 bedrijven die zich melden. Lees hier meer over de mogelijkheden.
  • Zie ook een aparte vraag in deze lijst met veelgestelde vragen over de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++), de opvolger van de SDE+ regeling. Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.
  • De energiesubsidiewijzer voor gebouwen van RVO Nederland geeft een overzicht van subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van gebouwen.
  • Dit is de link naar de investeringsregelingen via de Belastingdienst.
  • Hier vind je informatie over het Energiefonds van de Provincie Utrecht. Zij hebben twee verschillende leningen: tot € 50.000 waarbij ze max 75% financieren en vanaf € 50.000 waarbij er in ieder geval een uitgewerkt projectplan met een gedegen business case moet liggen en zicht op realisatie binnen twee jaar.
  • Kijk bij de Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers van het Klimaatplein.
  • Dit is de link naar de overzichtspagina subsidies & financiering voor ondernemers van RVO Nederland en hun algemene pagina over financiering voor ondernemers.
  • Hier staat een overzicht van vijf financieringsmogelijkheden voor het leggen van zonnepanelen voor eigen gebruik (i.t.t. panelen op uw dak leggen die collectief ingezet worden voor bv inwoners en andere bedrijven met een aansluiting tot max 3 x 80 amp. Kijk hiervoor bij de vraag over de postcoderoosregeling).
  • Dit is de link naar de RVO Nederland pagina over Investeringssubsidie duurzame energie. Het potje voor 2020 is “slechts” 100 miljoen en dit wordt verdeeld over particulieren én zakelijke gebruikers. Ook zijn in 2020 de spelregels aangepast – lees hier meer. In 2020 kunt u ISDE-subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020, 17.00 uur.

Subsidies voor Circulaire Economie

€ 80 miljoen extra voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020.

Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave.

De beschikbare middelen maken het mogelijk om de doelen van het kabinet dichterbij te brengen en de transitie richting een circulaire economie op te schalen en te versnellen. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn. Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Circulaire economie

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder die schakel halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet. De wereldbevolking blijft groeien en steeds meer mensen zullen meer grondstoffen gaan gebruiken. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of we kunnen werk maken van een circulaire economie, te beginnen in Nederland. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de circulaire economie leidt tot kansen voor Nederlandse bedrijven, en tot flinke CO2-reductie. Zo levert het toepassen van circulair asfalt een besparing van minstens 20% CO2 op ten opzichte van traditioneel asfalt.”

Oproep projecten aan te dragen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg en –waterbouw; hiervoor is € 17,5 miljoen voor beschikbaar.

Een bedrag van € 22,5 miljoen is bestemd voor projecten op het gebied van recycling en toepassing van bio-based kunststoffen en textiel. Daarin worden al goede stappen gezet, kijk bijvoorbeeld naar het Plastic Pact en de Dutch Circular Textile Valley. Alle goede voorstellen zijn welkom.

Daarnaast is € 40 miljoen beschikbaar voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen. Het kabinet mikt daarbij zeker ook op bijvoorbeeld innovatieve start-ups en scale-ups in het MKB. “Het is mijn ervaring dat juist in het MKB heel goede ideeën bestaan”, aldus de staatssecretaris. “Ik zie daarvan nu al voorbeelden in heel Nederland. Bedrijven die uniformen verwerken tot handdoeken, of die een slim idee hebben om plastic verpakkingen voor tomaatjes in de supermarkt te vervangen voor kartonnen doosjes die zo bij het oud papier kunnen. Juist dat soort bedrijven wil ik ook oproepen om met voorstellen te komen.”

Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).