Op weg naar klimaatneutraal

Visie op een energieneutraal Baarn

Visie en ambitie

Wij streven naar een volledig duurzaam en energie neutraal Baarn waarin we in onze eigen energiebehoefte kunnen voorzien.

Waar staan we nu?

Onze doelen en subdoelen meten we regelmatig. De uitslagen van die metingen vind je in ons dashboard.

Publicaties

Wil je je verdiepen in bepaalde onderwerpen? Kijk dan hier bij de publicaties.

Doe mee!

Wil je ons volgen op social media, actief meedoen of heb je een idee? Je input is welkom!

Het Baarns Klimaat Akkoord

Op 2 november 2017 hebben meer dan 110 partijen het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend. De ambitie van het Baarns Klimaat Akkoord is een klimaatneutraal Baarn in 2030.

Uitvoering

De Baarnse Klimaat Alliantie wil vanuit een onafhankelijke positie zoveel mogelijk partijen faciliteren en een kans geven om bij te dragen aan het verwezenlijken van de ambitie van het Baarns Klimaat Akkoord en daarbij het maatschappelijk bewustzijn over klimaatverandering in Baarn wil vergroten.

De stichting wil met name kansrijke initiatieven, die een ‘grensoverschrijdend’ karakter hebben, faciliteren en versnellen. Dit kunnen initiatieven zijn die slechts met meerdere stakeholders goed van de grond kunnen komen en/of die om een of andere reden lastig uitvoerbaar of complex zijn.

De stichting zal tevens invulling geven aan het Baarns Klimaatakkoord door de voortgang van de initiatieven bij te houden en zichtbaar te maken.