Het Baarns Klimaat Akkoord

Home > Waarom? > Het Baarns Klimaat Akkoord
Op 2 november 2017 hebben meer dan 110 partijen het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend. De ambitie van het Baarns Klimaatakkoord is een klimaatneutraal Baarn in 2030. Anno 2022 is dit bijgesteld naar 75% klimaatneutraal. De ondertekenaars vertegenwoordigen drie groepen van belanghebbenden in Baarn. Dit zijn:
  • ondernemers en instellingen
  • de gemeente Baarn en alle politieke partijen van Baarn
  • EnergiekBaarn, POB-Duurzaam, Baarnse Klimaat Alliantie en een aantal inwoners

Wat houdt het akkoord in?