Visie en ambitie

Home > Waarom? > Visie en ambitie

Waar hebben we het over?

Wij streven naar een volledig duurzaam en energie neutraal Baarn waarin we in onze eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Dit streven is al in 2017 in het Baarns Klimaat Akkoord vastgelegd. Dat betekent dat we zo veel mogelijk energie willen besparen en dat we de energie in onze eigen gemeente zelf zo veel mogelijk duurzaam willen opwekken.

Dat geldt zowel voor energie waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen en koelen, als voor elektrische energie waarmee we onder meer onze auto’s opladen, koken, onze huizen verlichten en die nodig is voor de bedrijfsprocessen bij bedrijven en instellingen.

Om dit doel te bereiken, stimuleert en helpt BaarnDuurzaam bewoners en bedrijven in Baarn met verduurzaming. Daarnaast ontwikkelen we een visie op welke wijze en met welke instrumenten Baarn dit doel kan bereiken. We delen onze visie en onze inzichten met de inwoners en bedrijven in Baarn, met de Gemeente en met de politieke partijen. We publiceren daarom regelmatig inzichten en analyses.

Visie op een energieneutraal Baarn

Wat is het doel?

Ons uiteindelijke doel is een klimaatneutraal Baarn. Maar om dat doel te bereiken hebben we een aantal sub-doelen opgesteld. Die sub-doelen meten we regelmatig. Ook een aantal andere kengetallen, waaraan we kunnen zien hoever we zijn met verduurzaming in Baarn, meten we. De resultaten hiervan tonen we in ons dashboard.

Collectief

Opwekken kan per huis of gebouw. Daarnaast kan ook een groep inwoners, een wijk of de gemeente als geheel een gezamenlijk project ondersteunen waarmee energie wordt opgewekt. We spreken dan van “Collectief Opwekken”.

Warmte

Voor wat betreft het opwekken van warmte-energie stimuleert BaarnDuurzaam de mogelijkheden die geboden worden door warmtepompen, aquathermie, geothermie en eventuele nieuwe technologieën.

Stroom

Voor wat betreft het opwekken van elektrische stroom zijn wij voorstander van wind- en zonne-energie waar mogelijk en acceptabel.